استند پذیرایی کد 8

استند مزه
جنس فلز آبکاری
دو رنگ مشکی و سفید

استند پذیرایی مدل چتری

استند سرو  3 سایز آبکاری فورتیک
ارتفاع ۳۰ ۳۵ ۴۰ سانت
قطر ۲۵ سانت رنگ ثابت
سنگ سفید و مشکی

استند پذیرایی مدل ستونی

 ۳ سایز ابکاری فورتیک
ارتفاع ۳۰ ۳۵ ۴۰ سانت
قطر ۲۵ سانت
سنگ سفید و مشکی

استند پذیرایی کد 7

استند میز پذیرایی سنگی آبکاری کیفیت بالا
سنگ سفید و‌مشکی
پایه طلایی و نقره ای

استند پذیرایی مدل قفس

استند پذیرایی کنارسالنی مدل قفس
دو طبقه و سه طبقه
دورنگ مشکی و طلایی مات

استند پذیرایی کد 5

استند ۲ طبقه ابکاری فورتیک
سنگ لبه دار و سنگ اردوخوری

استند پذیرایی کد 4

استند قفس دو طبقه
دو مدل کف سنگ و کف آینه