گل رز کد 1

16,000 تومان
جنس برنج
قیمت برای هر شاخه

گل رز کد 3

گل رز شاخه کوتاه
متریال برنج و الومینیوم
قیمت هر شاخه

گل گندم کد 1

گل گندم متریال مس ابکاری
در دو رنگ
قیمت برای هر شاخه

گل مصنوعی تارونی

30,000 تومان
رنگ ثابت
قابل شستشو
قیمت هر شاخه

گل مصنوعی رویایی

30,000 تومان
متریال هندی
رنگ ثابت
قابل شستشو
قیمت هر شاخه

گل مصنوعی شکوفه کد 1

25,000 تومان
رنگ ثابت
قابل شستشو
قیمت هرشاخه